ЕЛЕМЕНТИ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ НА ЗГИН

Вважають, що елементи з труб працюють на згин незадовільно. Але подекуди їх доводиться використовувати, наприклад, в ригелях багатоя­русних рам інженерних споруд. Будують також конструкції, в яких трубобетон працює на стис­нення зі згином.

Конструкції з трубобетону, що працюють на згин, можна поділити на три групи:

Конструкції, в яких на згин працюють окремі стержні;

Комплексні конструкції, що працюють на згин, до складу поперечного перерізу яких входять еле­менти з трубобетону;

Стиснені складені конструкції, в яких на згин працюють окремі трубобетонні елементи.

Розрахункова схема поперечного перерізу тру­бобетонного елемента зображена на рис. 12.2. Роз­рахункова формула несучої здатності, отримана з умов рівноваги, має вигляд (2Tl5Rs + rfibndRh

1 + cos а

Кут а доцільно визначати з графіків, зобра­жених на рис. 12.3 залежно від співвідношення г/8 і коефіцієнта n = Es/Eb.

Коефіцієнт ефективності роботи бетону в трубі при згині невеликий (3Ьгаі = 1,15.

Складені конструкції зі застосуванням трубо­бетону розраховують за зазначеними перерізами.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *