КРІПЛЕННЯ КРАНОВИХ РЕЙОК ДО ПІДКРАНОВИХ БАЛОК

Конструктивне рішення кріплення рейок до під­кранових балок залежить від режиму роботи крана, вантажності й типу ходових коліс. Для кранових рейок застосовують рейки спеціального профілю КР або прямокутні бруски.

Кріплення рейок повинно забезпечувати рих­тування рейок у межах 20…30 мм, оскільки в про­цесі експлуатації спостерігається їх переміщення. Для легких кранів застосовують залізничні рейки, які кріпляться спеціальними гаками через 500…700 мм (рис. 6.46, а). Кріплення спеціальних кранових рейок КР виконують за допомогою пла­нок (рис. 6.46, б). Брускові рейки кріпляться за допомогою планок, вставлених у пази бруска (рис. 6.46, е). Для конструктивного рішення в планках передбачають овальні отвори, а в поличці підкранової балки і в підкладках — круглі отвори для болтів. Підкладка по горизонталі не доходить до рейки на 10…20 мм, що дає змогу рихтувати рейку. Товщину підкладки роблять на 2…3 мм меншою, ніж відстань по вертикалі від паза брус­ка до підошви рейки, для того щоб при затяжці болтом планка могла пружинити та забезпечити нормальну експлуатацію мостового крана. Вста­новивши планки в пази та виконавши кінцеве рихтування рейок, планки приварюють до під­кладок та закріплюють кожну з них двома бол­тами.

КРІПЛЕННЯ КРАНОВИХ РЕЙОК ДО ПІДКРАНОВИХ БАЛОК

КРІПЛЕННЯ КРАНОВИХ РЕЙОК ДО ПІДКРАНОВИХ БАЛОК

О

IT)

КРІПЛЕННЯ КРАНОВИХ РЕЙОК ДО ПІДКРАНОВИХ БАЛОК

Sr16-20 — §2-14-1 6

О

In

1777X 17771

P777)

ZZZZ

-A

Рис. 6.46. Кріплення рейок до підкранової балки: спеціальними гаками (а); за допомогою планок (б); брускових рейок за допомогою планок, вставлених у пази бруска (в).

Updated: 16.11.2011 — 18:49