ОБСТЕЖЕННЯ ІСНУЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ

Першим завданням обстеження є з’ясування фактичних розмірів будови (прольоти, крок колон, висота) і поперечних перерізів усіх еле­ментів каркаса, які оформляють у вигляді об­мірювальних креслень, ескізів вузлів, стикових з’єднань.

Розміри перерізів визначають за допомогою металевих лінійок, а товщину елементів — штан­генциркулями і товщиномірами різних конструк­цій. Для знаходження розмірів катетів зварних швів використовують спеціальні шаблони. У де­яких випадках для вимірювання товщини елементів просвердлюють отвори у стінках, поличках.

Для розрахунку фактичної несучої здатності металевих конструкцій визначають фізико-ме — ханічні властивості матеріалу — сталі, з якої ви­конана конструкція. З цією метою виконують ме­ханічні випробування зразків сталі та хімічний аналіз матеріалу. Механічні властивості визнача­ють випробуванням стандартних зразків. Зразки сталі вирізають у таких місцях конструкцій, від яких не залежить міцність останніх.

За результатами хімічного аналізу і механіч­них випробувань визначають марку сталі, межу її текучості, тимчасовий опір та придатність для зварювання.

Updated: 16.11.2011 — 18:49