РЕЗЕРВУАРИ ДЛЯ НАФТОПРОДУКТІВ

Типи і схеми резервуарів. Резервуари для на­фтопродуктів у більшості випадків мають вигляд циліндричних місткостей з плоскими днищами, які через піщану основу опираються на грунт (рис. 9.5, а). Застосовуються також циліндричні резервуари зі сферичним днищем (рис. 9.5, б), краплеподібні резервуари з просторовим або плос­ким днищами (рис. 9.5, в, г), кулясті та горизон­тальні циліндричні резервуари (рис. 9.5, д, е).

Для зберігання нафти і нафтопродуктів з низь­кою пружністю парів застосовують наземні вер­тикальні циліндричні резервуари низького тиску (до 2,0 кН/м2).

Світлі нафтопродукти та інші рідини з висо­кою пружністю парів зберігаються в резервуарах підвищеного тиску (до 70…200 кН/м2 — для легких рідин і до 60…1800 кН/м2 — для зріджених газів). Резервуари підвищеного тиску мають криволіній­ні обриси елементів, які плавно з’єднуються між собою. Існують також резервуари спеціальних конструкцій з понтонами і з плаваючою покрів­лею.

Updated: 16.11.2011 — 18:49