ВЕРТИКАЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ МІЖ КОЛОНАМИ

Вертикальні зв’язки між колонами забезпечують жорсткість і незмінність каркаса будівлі в по­здовжньому напрямку від дії поздовжнього віт­рового навантаження, поздовжніх сил гальмуван­ня мостових кранів. Зв’язки між колонами розмі­

Між осями вертикальних зв’язків в одному блоці, м

60(50) 50(40)

Розміри в дужках подані для будівель, що екс­плуатуються при зимових температурах повітря від -40 до —65°С.

Вертикальні зв’язки між колонами проекту­ються у вигляді хрестової або розкісної (трикут­ної) системи граток. Елементи хрестової гратки працюють на розтяг при будь-якому напрямку сил, а елементи трикутної системи — на розтяг і стиск (рис. 6.4). Зв’язки в межах висоти ригеля у торцевому кроці і зв’язковому блоці колон про­ектуються у вигляді самостійних ферм — окре­мого монтажного елемента, в інших кроках колон ставлять розпірки. Якщо висота нижньої частини колони велика, нижню частину колони закріп-

При великій довжині елементів зв’язків і не­великих зусиллях розрахунок їх виконують за граничними гнучкостями.

Updated: 16.11.2011 — 18:49