ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ЗМОНТОВАНИХ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ

Вартість будівельних конструкцій визначається прямими витратами (вартість привезеної конст­рукції та її монтаж), накладними витратами і плановими накопиченнями монтажної організації:

В = (Вп + ВМ)КНКП, (14.2)

Де Вп — вартість привезеної на приоб’єктний склад конструкції та її кошторисна ціна; Вм — вартість монтажу, яка визначається одиничною розцінкою і системою поправкових коефіцієнтів; Кн = 1,086, Кп = 1,08 — коефіцієнти накладних витрат і прибутку.

Updated: 16.11.2011 — 18:49