ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Листовими називаються конструкції, основними несучими елементами яких є плоскі або гнуті ме­талеві листи типу пластин і оболонок. Листові конструкції застосовують для зберігання, пере­вантаження, транспортування, технологічної пе­реробки рідини, газів і сипких матеріалів.

До листових конструкцій належать резервуари для зберігання води, нафтопродуктів й інших рі­дин, газгольдери для зберігання та перерозподілу газів, бункери й силоси для зберігання і пере­вантаження сипких матеріалів, трубопроводи ве­ликих діаметрів для транспортування рідин, газів і подрібнених або зріджених твердих порід, спе­ціальні конструкції металургійних, хімічних та інших галузей промисловості (кожухи доменних печей, повітронагрівачі, електрофільтри, місткості хімічної та нафтової апаратури, димові та вен­тиляційні труби, градирні, захисні споруди-обо — лонки атомних електростанцій).

Умови експлуатації листових конструкцій ду­же різняться між собою, наприклад, вони можуть бути надземними, наземними, підземними, підвод­ними, можуть сприймати статичне й динамічне навантаження, працювати під низьким, середнім чи високим тиском, у вакуумі, під дією низьких, середніх і високих температур, у нейтральному і агресивному середовищі тощо.

Конструктивною особливістю листових кон­струкцій є виконання їх із товстолистової і деколи з тонколистової сталі з незначним застосуванням фасонної профільної сталі. Листові конструкції мають велику довжину зварних з’єднань, яка перевищує в два-три рази довжину зварних швів звичайних металевих конструкцій (на одиницю маси). До зварних швів металевих конструкцій ви­сувають підвищені вимоги: вони повинні бути не тільки міцними, але й щільними, герметичними. Зварні з’єднання виконують встик і внакладку. Найбільш доцільним є з’єднання встик, що за­безпечує найбільшу надійність і найменші вит­рати металу.

Для листових конструкцій використовують листи товщиною до 4 мм із рулонної холоднока­таної сталі, а при товщині від 4 до 10 мм — із рулонної гарячекатаної сталі.

Для більшості листових конструкцій застосо­вують марки сталей згідно з табл. 50 СНиП II — 23.81.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *