ЗВ’ЯЗКИ ПОКРІВЛІ ТА МІЖ КОЛОНАМИ

Зв’язки забезпечують геометричну незмінність споруди, жорсткість каркаса, стійкість стиснених елементів конструкцій каркаса (колон, поясів, ферм), сприймають горизотальні навантаження, які діють не в площинах несучих конструкцій (вздовж будинку), — тиск вітру та інерційні го­ризонтальні сили від гальмування кранів. Вони також забезпечують просторову роботу каркаса та безпечні умови монтажу конструкцій. Зв’язки складаються з двох основних комплексів: пер­ший — це зв’язки шатра (покрівлі), другий — зв’язки між колонами.

Updated: 16.11.2011 — 18:49